\

Europejski biuletyn zamówień publicznych

Od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, polskie przedsiębiorstwa mogą się ubiegać o nawiązywanie kontraktów na zamówienia publiczne na terenie całej wspólnoty unijnej (zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym). Przed wejściem Polski do UE przedsiębiorcy korzystali z tak zwanych biuletynów zamówień publicznych, w których były publikowane ogłoszenia o zamówieniach publicznych. Po 1 maja 2004 roku prawo unijne zezwala natomiast na korzystanie polskim przedsiębiorcom z europejskiego biuletynu zamówień publicznych.

Obecnie każdy, kto decyduje się na ogłoszenie przetargu w sprawie zamówień publicznych na terenie wspólnoty unijnej jest zobowiązany do przesłania wiadomości do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia takie muszą być przesyłane na stosownych formularzach. W naszym kraju wzór ogłoszeń przekazywanych do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich jest regulowany ustawą z dnia 15 marca 2004 roku.

Każdy referent jest zobowiązany do publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dotyczy to przede wszystkim tych ogłoszeń, które związane są z zamówieniami opiewającymi na kwotę stu trzydziestu tysięcy euro dla usług oraz dostaw. Dla robót budowlanych równowartość kwoty musi natomiast wynosić pięć milionów euro.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej publikowany jest każdego dnia we wszystkich oficjalnych językach unijnych. Dokument ten składa się z kilku części, które kolejno zawierają akty prawne, informacje i komunikaty oraz wiadomości o planowanych przetargach.

Europejska ustawa o zamówieniach publicznych powołała również do życia specjalny system informacyjny zamówień publicznych na terenie Unii. System ten (SIMAP) ma na celu zapewnianie dostępu do najważniejszych informacji dotyczących zamówień publicznych na terenie Europy.

Ogłoszenia o organizowanych przetargach w związku z zamówieniami publicznymi są dodatkowo dostępne na stronie internetowej TED. Witryna ta jest oficjalnym źródłem planowanych kontraktów w sferze zamówień publicznych w Europie. Ogłoszenia na stronie TED są publikowane w wydaniu internetowym. Szacuje się, iż każdego dnia ukazuje się blisko tysiąc ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

Elektroniczny europejski biuletyn zamówień publicznych pozwala na znacznie szybsze dotarcie do poszukiwanych informacji o przetargach. Ogłoszenia publikowane są od wtorku do soboty w blisko dwudziestu różnych językach.

Zarówno serwis TED, jak i SIMAP zawierają szereg przydatnych narzędzi, które są dużym ułatwieniem w dostępie do zamówień publicznych na terenie Unii Europejskiej (w sektorze państwowym oraz prywatnym).